Fjärrvärme

FJÄRRVÄRME

  • fv1.png
  • fv2.png
  • fv3.png
  • fv4.png
  • fv5.png
  • fv6.jpg
  • fv7.jpg
  • fv8.jpg

KOMPOTEK har omfattande kunskaper om ventiler med tillbehör för fjärrvärme och fjärrkyla. Ventilområdet omfattar markventiler, heltsvetsade kulventiler, vridspjällsventiler samt backventiler med mera. För dessa har vi olika typer av driftsmöjligheter; allt från enkel handdrift till avancerade lösningar med olika typer av manöverdon, specifikt hydrauliska och elektriska.

Ventilerna kan levereras antingen oisolerade, svetsförlängda eller förisolerade för markinstallation. Markventilerna kan levereras med både bypass och/eller endast avluftning/ tömningsventiler helt enligt kundens önskemål. Vi har också många egna speciallösningar för detta där allt passar in i en standardbrunnsbeteckning och kan därmed spara på antal brunnar. Vänligen kontakta oss för mer information.

Vi levererar helsvetsade kulventiler från DN15 och med både hydrauliska don och växellådor. Det finns också alla tillbehör för hydrauliska manöverdon såsom slangpaket, bärbara hydraulaggregat och gatuskåp med lokala indikationer.

Vi marknadsför, säljer och lagerför HYKOM - ett hydrauliskt manöverdon med bred applikation. Här hittar du också tillbehör som styrskåp för både lokal- och fjärrstyrning.
På elektriska manöverdon är vi inte kopplade till något speciellt märke, men har ett gott samarbete med AUMA och SIPOS. Vår monteringspersonal har utbildning inom dessa sortiment.

Vi är flexibla och utför även montering och slangning av styrskåp samt manöverdon på plats oavsett om det är nya eller befintliga ventiler. Detta gäller både hydrauliska och elektriska manöverdon för fjärrvärme samt fjärrkyla.


Markventil standard

Med två luftningsventiler samt uppdragna larmtrådar längst spindel

Markventil typ twin

Twin-ventil med larmtrådar antingen i PE-potta (på bild) eller på spindel

Markventil typ kombi

Kombinationsventil med bypasser samt larmtrådar längst spindel

Se nedan för våran produktkatalog och broschyr inom fjärrvärmeområdet.

Produktkatalog Fjärrvärme

Ladda ner

Broschyr fjärrstyrningsskåp

Ladda ner

Drift- och skötsel fjärrvärme

Ladda ner

EHP003 2510-RSE

EHP003 2510-LD

EHP003 MSA

Vi använder cookies på denna hemsida för att kunna föra statistik på antalet besökare.