FJÄRRSTYRNINGSSKÅP

vÅRA FJÄRRSTYRNINGSSKÅP

Fjärrstyrningskåp: Elektrohydrauliskt styraggregat EHPP 

Välkommen till vår sida om fjärrstyrningsskåp – det kompakta elektrohydrauliska styraggregatet från KOMPOTEK, utformad för att kombinera de bästa egenskaperna hos hydrauliska manöverdon med avancerade styrfunktioner. 

Huvudegenskaper och funktioner 

Avancerad teknik 
  • Inbyggd hydraulpump: För pålitlig och effektiv drift. 
  • Digital lägesgivare: För exakt positionsbestämning. 
  • Modulär design: Ger enkel åtkomst till underhåll och uppgraderingar. 
  • Vattentät skyddsklass IP68: Erbjuder fullt skydd mot inträngning. 
  • Ex-klassad: Säker användning i explosiva miljöer. 

 

Flexibilitet och anpassningsbarhet 
  • Fast eller variabel hastighet: Anpassas efter behov. 
  • Omkopplare lokal/fjärr: Enkel växling mellan styrningslägen. 
  • Manuell handpump: Möjliggör manövrering under strömbortfall. 
  • Eftermontering: Kompatibel med befintliga hydrauldon oavsett fabrikat. 
Innovativa funktioner 

Självdiagnostiserande system 

EHPP har inbyggda självdiagnostiserande funktioner som identifierar och visar fel samt status på ventilen, vilket ger en problemfri drift. 

Skyddade inställningar 

Alla konfigurationsparametrar är skyddade med lösenord, vilket säkerställer att obehöriga inte kan ändra viktiga inställningar. 

Låg effektförbrukning 

Med användning av högeffektiva borstlösa motorer (BLDC), ger EHPP ett energieffektivt system som kan drivas med ”grön energi” såsom solpaneler. 

Installation och kommunikation 
Separat montage 

EHPP kan monteras separat i skåp eller med väggkonsol för platser som är svårtillgängliga, vilket förenklar installation och säkrar arbetsmiljön. 

Flexibel kommunikation 

Med möjlighet att förses med olika kommunikationskort, kan EHPP enkelt integreras i befintliga fältbussystem, såsom Profibus DP. 

Se vår produktkatalog om Fjärrstyrningsskåp

Se nedan för våran produktkatalog och broschyr inom fjärrvärmeområdet.

Broschyr fjärrstyrningsskåp
EHP003 2510-RSE
EHP003 2510-LD
EHP003 MSA
Rulla till toppen